8/15/2010

İşsizliğin Bir Başka Boyutu

Ankara Ticaret Odası'nın TÜİK Hane Halkı İşgücü istatistiklerinden derleyerek hazırladığı raporun sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı ancak her zaman olduğu gibi bu kadar önemli bir araştırmanın sonucu sayılı gazetemizde yer aldı... Maalesef


Bulguları aşağıya "yorumsuz" bir şekilde aktarıyorum; takdir sizlerin...  • Toplam 3.5 milyon işsizin bulunduğu ülkemizde, her üç işsizden birisini aile reisi oluşturmakta ve toplam işsiz aile reisinin sayısı 1.5 milyonu geçmektedir.
  • Nisan 2010 verilerine göre, işsiz aile reislerinin %89'u erkek, %11'i kadın.
  • İşsiz aile reislerinin %77.3'ü kentlerde yaşıyor.
  • İşsiz aile reislerinin %76'sının iş arama süresi bir yıldan fazla. 270 bin aile reisi bir yıldan fazla süredir evinin geçimini sağlayamıyor.
  • TÜİK'in 2009 yılı işgücü istatistiklerine göre; işsiz her 100 aile reisinden 28.5'i "ne iş olursa yaparım" diyerek nitelik gerektirmeyen işlere de razı.
  • 11 milyon 580 bin kişi yoksulluk riski altında yaşıyor.
  • 2010 Nisan ayı sonuçlarına göre, aile reislerinin 535 bini geçimlerini sağlayabilmek için ek iş yapmak durumunda kalıyor.
  • 4 milyon 46 bin aile reisi, bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan çalışıyor.
  • 2010 Nisan ayında Türkiye'nin 71.2 milyon sivil nüfusunun 18.8 milyonunu 15 yaşından küçükler, 52.4 milyonunu da 15 üzerinde çalışabilir yaştaki nüfus oluşturuyor.
  • Çalışabilir yaştaki nüfus içerisinde aile reisi sayısı da 19 milyon 153 bin kişi.

Hiç yorum yok: