8/08/2010

İK Tepe Yöneticilerinin Zaman Dağılımı

Bu yazıda sizlere Cornell Üniversitesi tarafından 2010 yılında yayınlanmış olan bir anketin sonuçlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Bu çalışma, İK Tepe Yöneticilerinin (Chief HR Officer) çalışma zamanlarını nasıl dağıttıklarını, hangi işlere yoğunlaştıklarını ve hangi rolleri üstlendiklerini analiz etmektedir. Stratejik İK Yönetimi Profesörlerinden Patrick M.Wright ve kıdemli danışman Prof. Mark Stewart tarafından yönetilmiş olan bu araştırma, Amerika Fortune 200'den seçilmiş olan şirketlerin, İK tepe yöneticilerini hedef almıştır. Bu şirketlerden 191 tanesine gönderilen anketlerden %39 oranında geri dönüş alınarak, 75 yöneticinin verisi araştırma sonuçları için değerlendirilmiştir.


İK Tepe Yöneticilerine (CHRO) zamanlarını farklı paydaşlara nasıl dağıttıkları sorulduğunda gelen dağılımlar şu şekilde oluşmuştur; (en öenmlilerini aşağıya alıyorum):

 • Bireysel olarak İK çalışanlarına; %18
 • Şirket tepe yöneticisine (CEO) ; %14
 • CEO'ya doğrudan raporlayan kişilere; %13
 • İK takımına; %11
 • Diğer çalışanlara; %6
 • Yüksek potansiyelli çalışanlara %5
Birtakım tanımlanmış olan roller üzerinden, bu rollerin çalışma zamanlarındaki dağılımı analiz edilmiştir. Rolleri kısaca tanımlarsak;

 1. Stratejik Danışman; şirket stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına odaklanmak,
 2. CEO'ya doğrudan raporlayanlara koçluk, sırdaşlık
 3. Yönetim kurulları ile olan ilişkiler, hazırlanma
 4. Şirketin bugün ve geleceği için yetenekli insan sermayesini oluşturma ve belirleme
 5. İK takımına liderlik etme,
 6. İşgücü moral ve motivasyonu
 7. Şirket dışı paydaşlarla ilişkiler, lobicilik
Çalışma sonucunda, bu rollere göre zaman dağılımı da şu şekilde oluşmuştur:

 • İK takımına liderlik; %24
 • Yetenek mimarı; %19
 • Stratejik danışmanlık; %18
 • Koçluk/Sırdaşlık; %17
 • Yönetim Kurulu ile ilişkiler; %11
 • İşgücü moral, motivasyonu; %7
 • Şirket temsil ; %5
Çalışmaya yanıt veren İK Tepe Yöneticilerinin hiçbiri, yönetim kurullarında resmi bir üyeliğe sahip olmamakla birlikte, %28'i yönetim kurulları için önemli birer kaynak olarak değerlendirilmişlerdir. %31 oranında kişi ise, bir ya da daha fazla komiteye liderlik etmektedir.


Önemli sonuçlarını sizlerle paylaştığım bu çalışmanın detaylarına 
http://www.ilr.cornell.edu/cahrs/research/upload/CAHRS_CHROSurvey2010FullReport_FINAL.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.


Bu araştırmaya bakarken, kendinizi de sorgulayın lütfen; siz vaktinizi nasıl harcıyorsunuz ?

Hiç yorum yok: