8/17/2010

İK Departman Verimliliği

Günümüz koşullarında, şirket tepe yönetimleri maliyet ve nakit akışı yönetimi, verimlilik gibi konuları ajandalarının birinci sıralarına yerleştirmiş durumdalar. Zor ekonomik koşullarda, aynı ya da daha az kaynakla, daha çok çıktı sağlamak odak noktası... 


Bu genel amaca yönelik olarak, şirket departmanları da maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek ve aynı zamanda şirket sonuçlarına katma değer sağlamakla yükümlüdürler.


İnsan Kaynakları departmanları da, kendi süreçlerinin verimliliklerini ölçmek ve iyileştirmekle sorumlu olmakla birlikte, departman giderlerinin de etkin bir şekilde yönetilmesi ve sorgulanmasından da sorumludurlar. Dolayısıyla, İK metriklerini gözönünde bulundururken, İK departman yapısı ile ilgili ölçümlemeler yapılması da kaçınılmaz olmaktadır. 


Bunu yaparken, İnsan Kaynakları departmanını iki bölüme ayırmamız gerekmektedir: İlk bölüm, İnsan Kaynakları yönetimi, ikinci bölüm ise idari işler diye adlandırdığımız; taşeron ilişkileri ve genel hizmetlerden oluşmaktadır. Bu ayırımı yapabilmek değerlendirmelerin ve kıyaslamaların daha doğru sonuçlar vermesini de beraberinde getirecektir.


1- İK Departman Giderleri / Faaliyet Giderleri: Faaliyet giderleri içerisinde, İnsan Kaynakları departmanının toplam giderlerinin payı sorgulanmaktadır. Bu oran, tüm İK departmanı için bulunabilmekle birlikte, İdari İşler Giderleri çıkartılıp da analiz edilebilir.


2- İK Departman Giderleri / Net Satışlar: Elde edilen net satışlar başına, ne kadarlık bir İK Departman gideri yapılmaktadır sorusunun cevabı bu oran yardımıyla verilebilir.


3- Tam Zamanlı Eşdeğer Çalışan Sayısı / İK Departman Eşdeğer Çalışan Sayısı: Organizasyondaki İK çalışanlarının, kaç personeli desteklediği bulunmaktadır.


4- İK İşgücü Maliyeti / İK Çalışan Sayısı: İK çalışanlarının ortalama işgücü maliyetleridir.


5- İK Departman Giderleri / Toplam Çalışan Sayısı: Şirketin tüm çalışanları başına düşen İK departman giderleri.


6- İdari İşler / Toplam İK Giderleri


7- İK Yönetim Giderleri / Toplam İK Giderleri


8- İdari İşler Eşdeğer Çalışan Sayısı / Toplam İK Eşdeğer Çalışan Sayısı: İdari işler çalışan sayılarına, bordro dahilinde olan çalışanlar ile birlikte, taşeron firmalarda çalışan sayıları da ilave edilmelidir: Örn: güvenlik, temizlik, bahçe bakım, şöför vb...


9- Eşdeğer Çalışan Sayısı / İdari İşler Eşdeğer Çalışan Sayısı: Organizasyondaki İdari İşler çalışanlarının, kaç personeli desteklediği bulunmaktadır.


10- İdari İşler Giderleri / Toplam Faaliyet Giderleri

Hiç yorum yok: