8/12/2010

İnsan Kaynakları'nda Ölçümleme - 5

Geçmiş dönemlerde, bütçe kısıntısına gidileceği zaman ilk bakılan yer eğitim ve geliştirme yatırımlarıydı. Tüm şirketler, ağız birliği etmişcesine ilk olarak geliştirme bütçelerine tabiri caizse ağızları sulanarak bakıyorlardı nereden ne kadar kıssak diye... Bu bakış açısı halen geçerliliğini sürdürse de, biraz da olsa gerileme gösterdi. 


Ben açıkçası bu yazıda metrikleri hazırlarken, eğitim ve geliştirme yatırımı olarak ele alacağım, birçok kişinin maliyet demesinin aksine. Çünkü günümüzde, insan kaynağının potansiyelini değerlendirip şirket içindeki cevherleri keşfeden, onları geliştirerek kariyer yolları sunabilen şirketler ön plana çıkabilmektedirler. Yapılan her araştırmada çıkan ortak sonuç; özellikle genç neslin eğitim ve gelişim olanaklarını, şirket seçerken birinci kriter olarak gördükleridir. 


Şirketler için bu kadar önemli olan sürecin de elbette ki performansının ölçümlenmesi, çeşitli göstergeler yoluyla değerlendirilmesi kaçınılmazdır.


Bu yazıda, birtakım Eğitim Ve Geliştirme metrikleri bulacaksınız; ancak her zaman yazdığım gibi, bunların içinden hangilerinin şirketinizin ihtiyacı olduğuna siz karar vereceksiniz. Ben sadece sizlere, en sık kullanılan metrikleri aktarmaya çalışacağım...


1- Tepe Yönetim Yedekleme Hazırlık Oranı: Tepe Yönetim pozisyonları için yedeklenen toplam çalışan sayısı / Tepe Yönetici çalışan sayısı. Bu oranı hesaplarken, tepe yönetimi GM-1 olarak değerlendirebilirsiniz.


2- İçeriden Atama Oranı: Şirket içinden yapılan atama sayısı / Toplam Atamalar


3- Kariyer Planlarından Yapılan Atama Oranı: Yapılan atamalar / Kariyer Planlaması Yapılan Çalışan Sayısı


4- Değerlendirme Merkezi Atama Oranı: Değerlendirme merkezine katılan çalışanlardan atanan kişi sayısı / Toplam Atamalar


5- Çalışan Başına Eğitim Geliştirme Yatırımı: Eğitim Geliştirme Yatırımları toplamı / Toplam Çalışan Sayısı


6- Eğitim alan kişi başına Yatırım Tutarı: Toplam Yatırım Bedeli / Eğitim alan toplam çalışan sayısı


7- Eğitim alınan Saat başına Yatırım Tutarı: Toplam Yatırım Bedeli / Alınan toplam eğitim saati; örneğin: Eğitim Yatırımı 10.000 TL olsun. Eğitim alan 40 kişi ve eğitim saati ise 16 olursa; saat başına yatırım tutarı= 10.000/(40*16) = 16 TL olacaktır.


8- İç Eğiticiler tarafından verilen Eğitim Adet Oranı: İç eğiticiler tarafından verilen eğitimler / Toplam Eğitim Adedi


9- Eğitim Yaygınlık Oranı: Eğitim Alan Çalışan sayısı / Toplam Çalışan Sayısı


10- Çalışan başına Eğitim Geliştirme Saati: Toplam eğitim geliştirme saati / Toplam Çalışan Sayısı


11- Saat başına düşen Eğitim Geliştirme Yatırımı: Toplam Yatırım / Toplam eğitim geliştirme saati


12- Eğitim Geliştirme Yatırımlarının Faaliyet Giderlerine Oranı: Toplam Yatırım / Şirket faaliyet giderleri


13- Kişi başına düşen iç eğitici sayısı: Toplam Çalışan Sayısı / İç eğitici sayısı


14- Eğitim Geliştirme Bütçe Oranı: Eğitim Geliştirme Yatırım Bütçesi / Toplam İK Bütçesi


15- Yüksek Potansiyelli Çalışan Oranı: Yüksek Potansiyel Toplamı / Toplam Çalışan Sayısı


16- Eğitim Geliştirme Memnuniyet Oranı: Çalışan bağlılığı ya da memnuniyet anketlerinde belirlenen endeks değerleriHiç yorum yok: