10/14/2010

Küresel Kadın-Erkek Eşitsizliği Raporu-"Vah Türkiye Vah"

Geçen gün gazetelerde çıkan bir haberde; Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanmış olan "Küresel Kadın-Erkek Eşitsizliği" raporundan bahsediliyordu. Detay bilgilenme için raporun sitesine giriş yaptım; yapmaz olaydım. Aşağıda sizlerle paylaşacağım sonuçlardan sonra; ülkemiz adına biraz yüzümüzün kızaracağını tahmin etmek kehanet sayılmaz. 2006 yılından beri yayınlanmakta olan bu çok kapsamlı rapora http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2010.pdf linkinden de ulaşabilirsiniz.


Önce endeksten kısaca bahsedeyim: 134 ülke üzerinden yapılmış olan değerleme, endeks 0-1 skalası arasında oluşuyor. Dört ana başlık altında değerlendirme yapılmakta olup, bu başlıklar sırasıyla: 

  1. Ekonomik Katılım ve Fırsat Eşitliği
  2. Eğitim
  3. Sağlık
  4. Politikaya Katılım
Bu endekste, en yüksek değeri 0,8496 ile İzlanda almış durumda. Yani geçen senenin birincisi olan İzlanda, bu sene de sırasını kaybetmemiş gözüküyor. İzlanda'yı sırasıyla; Norveç (0,8404),Finlandiya (0,8260) ve İsveç (0,8024) izlemektedir. Sıralamada ilk 10 aşağıdaki tablodan da görülebilir:


Gelelim, güzel ülkemize... Türkiye 134 ülkeden, 126.sırada raporda yer bulmaktadır. Endeks değeri de 0,588. Yani  birinci sıradaki İzlanda'nın %31 altında... İşin komik tarafı, 2006 yılı endeks değerinin neredeyse birebir aynısı. 4 yılda ilerleye ilerleye 0,0026 puan gidebilmişiz. Ancak sevindirici haber; Fildişi Sahilleri, Suudi Arabistan, Pakistan, Yemen gibi ülkelerin üzerinde sıralanmaktayız... Sıralamanın son 10 ülkesini de aşağıdaki tabloda görebilirsiniz...


Ana başlıklar bazında incelediğimizde; 
  • Ekonomik Katılım ve Fırsat Eşitliği'nde; 133 sırada
  • Eğitimde; 109 sırada
  • Sağlıkta; 61.sırada
  • Politikada; 99. sırada olduğumuzu görmekteyiz.
Raporun önsözünde de belirtildiği gibi, kadın-erkek eşitsizliğinin minimal olduğu bir ülkenin, rekabet edebilirlik endeksi ve insani kalkınma endeksi de pozitif yönde etkilenmektedir. Kadınların, işgücüne katılımlarının sağlandığı, bilgi ve becerilerinin zenginleştirilerek katma değer yaratmalarının sağlandığı bir ortamda, güçlü bir ülke yapısı ortaya çıkacaktır.

Ne dersiniz? Bence almamız gereken bayağı bir yol var...
 Hiç yorum yok: