10/26/2010

Global Dijital Yaşam Raporu

TNS araştırma şirketi tarafından 46 ülkede, 16-60 yaşları arasında 48.804 kişi arasında yapılan "Dijital Yaşam 2010" raporu sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu rapor, konu ile ilgili en kapsamlı rapor olma özelliğini taşımakla birlikte, BRIC ülkelerini de içine alarak başka bir başarıya daha imza attı.

Raporun detaylı sonuçlarına http://discoverdigitallife.com linkinden ulaşabilirsiniz. Aşağıda özet bulguları kısaca toparlamaya çalıştım...

Bulgu 1: Küresel olarak çevrimiçi olan kullanıcıların %61'i dijital kaynakları medya kanalları sıralamasında birinci sıraya yerleştirmiştir. Bunu sırasıyla; %54 ile TV, %36'ı ile radyo ve %32 ile gazeteler takip etmektedir.

Bulgu 2: Hızla büyüyen pazarlardaki kullanıcılar, gelişmiş ülkelerdeki kullanıcılardan çok daha fazla dijital faaliyetlere bağımlı durumdalar. Çevrimiçi davranışlara bakıldığında; hızlı büyüyen pazarlarda, örneğin Mısır'da %56'lık, Çin'de %54'lük bir bağlılık seviyesi varken; bu oranlar Japonya'da %20, Danimarka'da %25'lerde seyretmektedir.

Bulgu 3: Sosyal ağlarda paylaşımlar ve blog ile uğraşmak hızlı büyüyen pazarlarda dijital dünyanın birincil öncelikleri olmuş durumda. Çin'de her beş kullanıcıdan dördünün kendi bloglarının olduğu ya da forumlara giriş yaptığı gözlemlenmekte. Bu oran Brezilya'da da %51 civarında. ABD'de ise blog yazımı ve forumlara giriş yapma %32'ler seviyesinde.

Bulgu 4: Sosyal network'te yaşanan patlama, PC'den mobil cihazlara geçişin bir sonucu olarak görülmektedir. Mobil kullanıcılar haftalık ortalamada 3.1 saati sosyal network sitelerinde geçirirken, e-mail yazışmaları için bu 2.2 saat olarak görülmüştür.

Bulgu 5: Sosyal networkun en çok kullanıldığı ülkeler sırasıyla; Malezya (haftada ortalama 9 saat), Rusya (8.1 saat) ve Türkiye (haftada 7.7 saat) olarak sıralanmaktadır.

Bulgu 6: Çevrimiçi arkadaş sayılarına bakıldığında; Malezya ortalama 233 ortalama arkadaş sayısıyla listenin birinci sırasında yer almakta. Brezilya ikinci sırada olup, 231 kişi ile listede yer almaktadır. Bu oran, Japonya'da 29 olarak görülmektedir.

Anlayacağımız; 21.yyda dijital yaşam neredeyse gerçek yaşamın yerini almaya başlamıştır. Dünya dijital hayatın getirdiği fırsatlardan yararlanmaya başlamışken, biz bundan geri kalmamalıyız. Bu herkes için geçerli; bireyler için de, şirketler için de, hükümetler için de...     Hiç yorum yok: