1/08/2011

2050 Yılında Dünya Ekonomisi

Geçtiğimiz günlerde PWC daha önce 2006 ve 2008 yıllarında yayınlamış olduğu, 2050 yılında Dünya ekonomisi üzerine tahminlerinden oluşan araştırmasını güncelleyerek yeniden yayınladı. Raporu kapsamlı bir şekilde http://www.pwc.com/world2050 linkinden inceleyebilirsiniz. Ben bu yazıda, öne çıkan başlıklara değineceğim.


Rapordan çıkan en temel sonuç, ekonomik krizin güç dengelerinde yaşanan eksen kaymasının hızını artırdığı ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin daha süratli bir şekilde büyüyüp, güçlendiğini gözler önüne sermektedir. Yapılan tahminlere göre 2020 yılı; E7 (emerging 7: Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye, Endonezya, Meksika) ülke ekonomilerinin, G7 ülke ekonomilerini  geride bırakmaya başlayacağı bir dönem olarak göze çarpmaktadır. Daha da ötesi, bu ülke ekonomilerinin 2050 yılında toplam büyüklüklerinin, G7 (Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, ABD) ekonomilerinden %50 daha fazla büyük olacağı öngörülmektedir.


ABD gayri safi yurtiçi hasılası 100 olarak kabul edildiğinde; satınalma gücü paritesi yöntemine göre Çin 157, Hindistan ise 114 olarak hesaplanmaktadır. Türkiye ise, 2009 yılında 7 iken, 2050 yılında 14 endeks değeri olarak göze çarpmaktadır.


Bu hesaplamalara göre; satınalma gücü paritesi yöntemine göre gayri safi yurtiçi hasıla büyüklüklerinde;

 • 2011 yılında, Hindistan Japonya'yı, Brezilya Fransa'yı,
 • 2018 yılında, Çin ABD'yi,
 • 2020 yılında Türkiye Kanada'yı,
 • 2025 yılında Brezilya Almanya'yı,
 • 2033 yılında Türkiye İtalya'yı
 • 2037 yılında Brezilya Rusya'yı
geride bırakacaktır.

2050 yılında Büyük 3 (Big 3) ekonomisi, Çin, ABD ve Hindistan'dan oluşacaktır diye tahmin edilmektedir. Bu 3 dev, dünya ekonomisinin yaklaşık %50'sine hükmeder hale geleceklerdir. Kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla endeks değerlerine bakıldığında ise; yine ABD=100 iken;

 • Çin 2009 yılındaki 14 değerinden, 2050 yılında 3 kat artarak, 45 endeks değerine,
 • Hindistan ise, 2009 yılındaki 7 değerinden, 4 kat artarak 28'e,
 • Rusya, 42'den 74'e
 • Türkiye 30'dan 57'ye
 • Meksika, 31'den 54'e yükseldiği gözlenmektedir.
Bunlar gibi daha birçok değerli bilgiyi, detaylı raporun içinde bulabilirsiniz.Hiç yorum yok: