6/30/2010

Rekabet ve Eğitim

Nitelikli insan kaynağının varlığı, bir ülkenin uzun dönemli sürdürülebilir büyümesinde ve rekabet edebilirliğinde birincil faktörlerdendir. Bu faktörün geçerliliğinin olabilmesi için de en temel koşul, eğitim sisteminin niteliğinin belirli bir seviyede olması zorunluluğudur.

İş dünyasında şirketler, en nitelikli, potansiyeli yüksek yetenekli çalışanları bünyelerine katabilme yarışı içerisindeler. Bir ülkenin olduğu kadar, şirketlerin de rekabet edebilirlik düzeylerini belirleyen "insan" faktörüdür. Dolayısıyla eğitim sisteminin nitelik düzeyi, şirketlerin de geleceğini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmekte, şirket tepe yönetimlerine bu konuyu yakından takip etmek zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. 

Hiç şüphesiz, eğitim sistemi ile ilgili sorunlar ülkemiz için fazlasıyla geçerlidir.

Bunun en somut örneğini, yapmış olduğum mini analizle sizlerle paylaşmak istedim.

Bildiğiniz üzere her sene Dünya Ekonomik Forumu toplanmakta, küresel sorunlara çözüm aranmaktadır. Hani şu meşhur "daha da gelmem" denilen yer...

Yine her dönem yapıldığı gibi, 2010 yılında da Dünya Rekabet Edebilirlik Raporu bu Organizasyon tarafından yayınlandı. 

Bu rapor, çeşitli kriterler bazında ülkeleri sıralamakta ve rekabet endekslerini ortaya koymaktadır.

2010 yılı raporunda, analiz edilen toplam 133 ülke arasında, Türkiye 4.16'lık endeks değeri ile 61.sırada yer almaktadır. Birinci sırada yer alan İsviçre 5.6, en son sırada yer alan Burundi ise 2.58 endeks değeri ile sıralanmaktadır.

Ancak, sıra eğitim sisteminin niteliğinin değerlemesine geldiğinde, Türkiye 79.sıraya gerilemekte, Gana, Kolombiya, Tayland, Kazakistan gibi ülkelerin arkasında sıralanmaktadır.

Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere, eğitim sisteminin niteliği ile, rekabet endeksi arasında ciddi bir korelasyon vardır. Gelişmiş ekonomiler ile kıyaslandığı zaman, önümüzde daha çok uzun yolların olduğunu söylemek hayalcilik sayılamaz.  
Dünya nüfusu yaşlanırken, ülke olarak herzaman övündüğümüz bir konu vardır: genç nüfus

Ancak bu genç nüfus, gerekli nitelikleri öğrenebileceği, iş dünyasında kendisini başarılı kılacak becerileri elde edebileceği bir eğitim sistemi olmadığı sürece, genç nüfusumuz çok olmuş, bizi daha nereye kadar götürür... Bunu da düşünmek lazım.

Not: Rekabet Raporu ile ilgili tüm detayları, endeks değerlerini aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.
http://gcr.weforum.org/gcr09/Hiç yorum yok: